Brodard Bakery sẽ phục vụ quý khách hàng trong suốt mùa Tết tại:
✴️ Cửa hàng Nguyễn Thiệp: 11 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Quận 1, Tel: 0911 72 45 46
✴️ Cửa hàng Mạc Thị Bưởi: 104 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tel: 0911 73 26 27
Các cửa hàng còn lại sẽ tạm ngưng phục vụ ngày 01-02 đến hết ngày 11-02-2019