2. Hộp 4 bánh

//2. Hộp 4 bánh
  • hình hộp bánh trung thu Tài Lộc 2018

2. Hộp 4 bánh

DOWNLOAD BẢNG GIÁ

Product Description

Set hộp 4 bánh bao gồm:

  • 04 bánh trung thu tự chọn theo list bảng giá bánh trung thu 2018 DOWNLOAD BẢNG GIÁ
  • 01 hộp trà.

Một số Combo Tài Lộc cho hộp 4 bánh gợi ý: 

hộp Tài Lộc trung thu 2018