𝐀 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐠𝐢𝐟𝐭 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐨𝐧!
Tháng 7 gõ cửa, một mùa Tết Đoàn viên nữa sắp về!

Mùa trăng tròn năm nay, Brodard sẽ đem tới cho bạn bất ngờ nào? Cùng đón đợi nhé!